Tekstilindustrien har en langt vei å gå, og det er vanskelig for forbrukere og sondere i dette store terrenget som nesten ikke er merket.
Vi i Fargeverket tar miljøansvaret vårt på alvor. Vi jobber med å minimere utslipp og forbruk i vår produksjon, samt at vi utfordrer våre leverandører.
Vi tilhører slow-fashion delen av bransjen. Gjennom håndverk får vi en annen relasjon til produktene. Vi har respekt og en forkjærlighet til produktet fordi vi selv har sett og kjent hvilken tid og ressurser som kreves. Vi blir mer opptatt av kvaliteten på varene vi kjøper, hvor og hvordan de er produsert. Vi er også mer bevisst i forbruket av disse varene. Vi tar godt vare på produktene og sørger for at de får leve videre når vi ikke lengre ser oss nytten av den. Gjerne blir produktene brukt opp før de forhåpentligvis blir resirkulert og er klar for å igjen bli noe nytt.
Denne type bevisstgjøring er viktig for å nå bærekraftsmålene.